گارانتی دستگاه حتما منوط به نصب دستگاه توسط پرسنل متخصص شرکت در محل کارخانه شما می باشد . مشتریانی که خود اقدام به نصب دستگاه می نمایند گارانتی آنها فعال نمی گردد . جهت نصب دستگاه شیرینگ پک پس از تحویل جای آن را در محل خود مشخص نموده و گاز، برق ، شلنگ هوای آن را طبق مشخصات فنی مندرج در تابلو تهیه نموده و سپس با واحد نصب تماس حاصل فرمائید . متخصصان ما کمتر از 24 ساعت در تمامی نقاط کشور اعزام می گردند . شرکت هیچ گونه هزینه ای بابت نصب دستگاه شیرینگ پک دریافت نمی کند و نصب در سراسر کشور بصورت رایگان انجام می گیرد . هزینه ایاب و ذهاب با مشتری می باشد .

بعد از نصب دستگاه شیرینگ پک توسط شرکت ، دستگاه از تاریخ ارسال به مدت دو سال دارای گارانتی می باشد .

گارانتی از نوع تعویض می باشد و به هیچ عنوان تعمییر ندارم و قطعه معیوب با قطعه نو تعویض می گردد .